Doel

Het doel is om met de verzamelde informatie een artikel over de vier thema’s te schrijven. De titels van de artikels staan op de krantenkoppen. De leerlingen krijgen een veelzijdige functie: ze zijn journalist, redacteur en graficus. Ze onderzoeken, experimenteren, interviewen, schrijven en zoeken of zorgen zelf voor afbeeldingen. Alle krantenartikels worden verzameld en gebundeld tot een katern. Aan het einde ontvangen de leerlingen een perskaart waarmee ze tot officiële mobiele reporter worden benoemd.

De leerlingen van de tweede en de derde graad leren over verschillende aspecten van duurzame mobiliteit (milieueffecten, alternatief vervoer, verkeersveiligheid en kosten). De leerlingen werken niet alleen aan de eindtermen voor verkeer en mobiliteit, maar ook aan tal van andere eindtermen.