Het Spel

Leerlingen van de tweede en derde graad van de basisschool gaan als mobiele reporters aan de slag met het bordspel. Ze leggen een parcours af langs vier thema’s: milieu en gezondheid, centen en cijfers, alternatief vervoer en verkeersveiligheid. Doorheen het spel verzamelen ze informatie voor de krantenkatern die ze in opdracht van Sam zullen maken. Het parcours is opgebouwd uit drie soorten opdrachten, waarbij de leerlingen telkens uitkomen bij een krantenkop. Onderweg voeren ze per groep opdrachten uit waarmee ze informatie voor hun artikel bij die krantenkop verzamelen.

Het MoRe-bordspel werd ontwikkeld met de steun van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Het spel is jammer genoeg volledig uitverkocht.