Het Verhaal

Sam, een journalist van de plaatselijke krant, krijgt van zijn hoofdredacteur de opdracht om een artikel te schrijven over veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen. Op zijn kantoor begint hij meteen heel wat informatie bij elkaar te zoeken. Bij het raadplegen van internet merkt hij dat er heel wat over duurzame mobiliteit te vinden is, maar hij wil eerst weten wat de mensen in de straat ervan weten. Hij heeft meer actuele gegevens nodig, zoals interviews met inwoners, foto’s uit het verkeer, de gevolgen van het verkeer en de auto’s in de stad, onderzoeksmateriaal en informatie over Kyoto en broeikasgassen. Sam beseft dat hij nog heel wat werk voor de boeg heeft en begint met volle moed aan zijn opdracht. Maar dan slaat het noodlot toe. SAM belandt in het ziekenhuis na een verkeersongeval. Aan zijn ziekbed gekluisterd, kan hij zijn opdracht niet meer uitvoeren en hij doet een oproep aan de leerlingen om hem te helpen met zijn artikel. De nodige gegevens (foto’s, knelpunten in verkeer, luchtvervuiling, broeikasgassen, vervoermiddelen, …) moeten gezocht en verwerkt worden. Uiteindelijk moet er een mooi krantenkatern over duurzame mobiliteit verschijnen.