Opdrachten

Per thema zijn er drie soorten opdrachten:

  • Denken
    Via de vragen komen de leerlingen meer te weten over het thema. De antwoorden vinden ze via www.mobielereporters.be. Ze formuleren een antwoord van maximum tien zinnen.

 

  • Doen
    De leerlingen voeren zelf enkele kleine experimentjes en opdrachten uit. Ze noteren hun bevindingen in maximum tien zinnen.

 

  • Beelden
    De thema’s worden reëel door beelden. De leerlingen nemen enkele foto’s van opgegeven onderwerpen en publiceren de meest sprekende foto’s in hun krant.