Spelverloop

Deel 1: film kijken

 • Klassikaal: de klas krijgt een filmpje te zien waarin de opdracht wordt uitgelegd.

Deel 2: spel spelen

 • De klas wordt in maximum acht groepjes van drie of vier leerlingen verdeeld. Elk groepje kiest een eigen pion en plaatst die in het midden van het spelbord.
  Spelregels uitleggen aan de hand van het spelbord.
  De groepen gooien om beurt met de dobbelsteen.
 • De startpositie is een vraagteken aan de scheidingslijn tussen twee kleuren van twee thema’s.
 • De leerlingen verzetten de groepspion zoveel vakjes als de dobbelsteen aangeeft. De richting kiezen ze zelf. 
 • De leerlingen zetten de pion op een vakje en nemen een opdrachtkaart met hetzelfde symbool en dezelfde kleur als het vakje.
 • De leerlingen voeren de opdracht uit. Ze mogen gebruikmaken van hulpmiddelen (woordenboek, computer, infofiches, begeleiders, …). Als de opdracht uitgevoerd is, wordt er opnieuw gegooid.
 • De leerlingen proberen krantenkoppen te bemachtigen door op die vakjes te komen of die te passeren.

Deel 3: krantenkatern maken

 • Na het spelen van het spel beginnen de groepjes hun artikel te schrijven. Ze kunnen aan de slag met de verzamelde informatie. Indien een groepje onvoldoende informatie heeft verzameld, kunnen de leerlingen ervoor kiezen om het spel verder te spelen of om zelf nog informatie te zoeken, interviews af te nemen en beeldmateriaal te verzamelen.
 • Het spel eindigt als alle groepjes hun artikel geschreven hebben.
 • Alle leerlingen krijgen een perskaart voor het inleveren van hun groepsartikel.
 • De krantenartikels worden gebundeld in een katern.