Thema's

Tijdens het spel komen vier thema’s aan bod:

  • Milieu en gezondheid gaat over de gevolgen van mobiliteit op milieu en gezondheid, zoals CO2-uitstoot, versnippering van biotopen, geluids- en lichthinder, de uitstoot van fijn stof, verkeersslachtoffers en verdwijnen van ruimte voor natuur.

  • Centen en cijfers geeft inzicht in de kosten van automobiliteit. Zowel de financiële kost als de sociale kost worden in rekening gebracht, net als de financiële en sociale winst die je maakt door je op een duurzame manier te verplaatsen.
  • Alternatief vervoer behandelt verschillende duurzame vervoermiddelen.
  • Veilig in het verkeer gaat over verkeersongevallen, verkeersregels, verkeersovertredingen, je laten zien in het verkeer en hoffelijkheid in het verkeer.