Welkom, Mobiele Reporters!

Hier vind je alle informatie die ik al verzameld heb over duurzame mobiliteit.
Neus rustig rond en verzamel alle informatie die je nodig hebt om een goed artikel te schrijven.

Veel plezier,
Sam, de journalist.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een maat die de kans op een ongeval weergeeft wanneer je aan het verkeer deelneemt. Als je deelneemt aan het verkeer zorg je best dat iedereen je goed kan zien. Een fluovestje is een manier om daarvoor te zorgen.

Om de kans op ongevallen zo laag mogelijk te houden heeft de overheid verkeersregels ingevoert. Daarom moet bijvoorbeeld je fiets aan bepaalde regels voldoen, mag je niet door het rood rijden en moeten auto zich aan snelheidsbeperkingen houden.

Wanneer een groep buurtbewoners wilt werken aan verkeersveiligheid, willen ze ervoor zorgen dat er zich zo weinig mogelijk ongevallen kunnen voordoen.