Voorbereiding

Persoonlijke voorbereiding

Voor je het spel speelt, neem je het best zelf even door. Bestudeer de opdrachten, de krantenkoppen en de infofiches. Probeer in te schatten welke woorden je voor jouw klas moet verduidelijken.

Bepaal vooraf waar en wanneer je het speelt. Het spel biedt heel wat mogelijkheden:

  • Het spel kan binnen de schoolmuren of in de schoolomgeving gespeeld worden. Indien je kiest om de leerlingen opdrachten te laten uitvoeren in de schoolomgeving overloop dan de belangrijkste basisverkeersregels met de leerlingen.
  • Het spel kan opgesplitst worden in twee delen: het spel spelen om informatie te verzamelen en het artikel maken.
  • Het spel kan over een week gespreid worden.

Voor je aan het spel begint, controleer je best  of je al het extra spelmateriaal verzamelde. Dat kan je doen aan de hand van de checklist.

Spelbord klaarzetten

1/ Leg de vier delen van het spelbord met de juiste kleuren aan elkaar.

2/ Leg de krantenkopkaarten bij de juiste kleur op de vier afbeeldingen van hoofden.

3/ Leg telkens de drie soorten kaarten (doe, denk en vraag) op het juiste thema.

4/ Zet de pionnen in het midden van het spelbord.

5/ Open www.mobielereporters.be op de computer(s).

Klassikale voorbereiding

Overloop met de leerlingen de belangrijkste begrippen. Bespreek de begrippen uit de woordenlijst waarvan je denkt dat de leerlingen ze niet kennen. Dit kan je al doen in de weken voor het spelen van het spel.

Overloop met de leerlingen de belangrijkste basisverkeersvaardigheden waaraan ze zich moeten houden bij de verplaatsingen tijdens het spel. Je kan de afspraken zelf nog aanvullen. Basisvaardigheden hebben de leerlingen niet van de ene dag op de andere dag. Oefen ze regelmatig in. Een leuke manier om de ‘regels’ nog eens te herhalen is aan de hand van een stellingenspel waar af en toe een ‘foute verkeerstip’ in voorkomt. De leerlingen bespreken in kleine groepjes of klassikaal of een bepaalde stelling juist of fout is en waarom.

Informatie zoeken kan op verschillende manieren, zoals gericht zoeken in kranten, zoeken op het internet, interviews afnemen en experimenteren. Dat kan je al in de loop van het schooljaar met de kinderen oefenen. Overloop met de leerlingen hoe ze tijdens het spel aan informatie geraken.